Reklama

Co je životní minimum a jaká je jeho výše?

Životní minimum je jednoduše řečeno částka, kterou vám stát poskytne, když nebudete mít žádné jiné příjmy. Počítají se z něj i další různé sociální dávky, které můžete získat. Co přesně je životní minimum a jaká je jeho výše?
Reklama
12643

 

Co přesně znamená životní minimum?

Životní minimum představuje částku, která se považuje za nejnižší možnou pro zajištění základních životních potřeb. Dá se tedy říct, že je to nejnižší částka, která vám zabezpečí důstojný život.

Jaká je výše životního minima pro rok 2019? 

Výše životního minima je pro rok 2019 stanovena na hranici 3 410 Kč. Tato suma platí pro jednotlivce, rodiny s více dospělými a dětmi si své životní minimum spočítají jako součet jednotlivých částek životního minima, které jsou: 

- Pro jednotlivce – 3 410 Kč 

- Pro první osobu v domácnosti – 3 140 Kč 

- Pro další osobu v domácnosti – 2 830 Kč 

- Pro nezaopatřené dítě do 6 let – 1 740 Kč 

- Pro nezaopatřené dítě ve věku 6-15 let – 2 140 Kč 

- Pro nezaopatřené dítě ve věku 15-26 let – 2 450 Kč 

Jestli tedy budou v jedné domácnosti dva dospělí, dítě do 6 let a dítě ve věku 10 let, bude jejich životní minimum 9 850 Kč (3 140+2 830+1 740+ 2 140). 

K čemu slouží životní minimum? 

Od životního minima se pak dále počítají různé dávky sociální podpory, zejména dávky v hmotné nouzi – příspěvek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc nebo příspěvek na živobytí. Životní minimum tedy slouží k posouzení nároku na tyto dávky, často jako několikanásobek částky životního minima. 

To, zda máte nárok na dávky sociální podpory, které se odvíjí od životního minima, se tedy hodnotí tak, že se částka životního minima porovná s celkovým čistým příjmem, ať už jednotlivce nebo všech členů domácnost, kteří se posuzují společně. 

Pro všechny tyto dávky musíte splnit podmínky nároků, které se od životního minima odvíjejí. Kromě dávek v hmotné nouzi ovlivňuje životní minimum i porodné. Pokud o něj budete žádat, výše čistého příjmu v rodině musí být nižší, než je 2,7násobek životního minima. Toto pravidlo platí i pro přídavky na děti. 

Co se počítá do příjmu rodiny? 

Jako příjmy rodiny, které se posuzují u nároku na dávky sociální podpory, se počítá čistý příjem ze zaměstnání, ale také příjem z podnikání a z pronájmu, dávky nemocenského pojištění, sociální podpory (rodičovský příspěvek), výživné a podpora v nezaměstnanosti. 

Kdo je společně posuzovaná osoba v domácnosti? 

Jelikož se čistý příjem počítá jako součet všech příjmů osob ve společné domácnosti, nebudete to jen vy, jehož příjmy rozhodnou. Ke společně posuzovaným osobám patří rodiče a nezaopatřené děti, manželé, registrovaní partneři, ale také děti, které jsou již zletilé, ale stále žijí s rodiči. Dále osoby, které společně užívají byt nebo ty, které se mimo byt přechodně zdržují (například studenti).

Reklama
Reklama
sledujte nás na instagramu
Přihlásit se k odběru newsletteru
* povinná pole
Reklama
Reklama