Soutěž o kosmetiku Playboy

Soutěž o kosmetiku Playboy Soutěž o kosmetiku Playboy Vyzkoušejte dárek z obálky JOY na svém playboyi, vyfoťte ho a zúčastněte se skvělé soutěže o roční zásobu kosmetiky Playboy pro vás i pro něj!
Soutěž o kosmetiku Playboy
Fotogalerie:
{loadposition breadcrumb}

Soutěž o kosmetiku Playboy

Vyzkoušejte dárek z obálky JOY na svém playboyi, vyfoťte ho a zúčastněte se skvělé soutěže o roční zásobu kosmetiky Playboy pro vás i pro něj!
Soutěž ukončena.

Vyhrává: Adriana Jakubcová.

JOY_playboy

Úplná pravidla v rámci soutěže s Playboyem

Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž nazvanou Velká soutěž o kosmetiku Playboy (dále jen ‚Soutěž‘) a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže v České republice.

I. Pořadatel a organizátor soutěže

1. Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Burda Praha, s. r. o., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 15273598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 1405 (dále jen ‚Pořadatel‘).

II. Trvání soutěže

• Soutěž probíhá od 17. 4. 2014 do 22. 5. 2014.

III. Účast v soutěži

• Soutěžícím je osoba (dále jen ‚Soutěžící‘), jež zašle fotku svého přítele či svého kamaráda vyfoceného s produktem na obálce, který bude přibalen k časopisu JOY, vydání 5/14, jež vychází 17. 4. 2014 (dále jen ‚Produkt‘), spolu se svými kompletními kontaktními údaji na e-mailovou adresu: joy@casopisjoy.cz.

• V rámci účasti v Soutěži je Soutěžící povinen uvádět pouze pravdivé informace.

• Soutěžící je oprávněn účastnit se příslušné Soutěže, tedy zaslat soutěžní fotografii na e-mailovou adresu.

• Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli.

• Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

• Výhrou v Soutěži je pro prvních 200 Soutěžících tělové mléko Play it Sexy a zároveň se Soutěžící zařazuje do slosování o hlavní výhru – zásobu kosmetiky Playboy na celý rok (12× balíček kosmetiky pro něj i pro ni zasílaný každý měsíc). Tedy celkem se v rámci celé Soutěže soutěží o 212 výher pro 201 výherců.

• Výhru získává Soutěžící, jehož e-mail s fotografií, který obsahuje příslušné kontaktní údaje a splňuje podmínky obsahu fotky, bude jeden z prvních 200 zaslaných e-mailů na adresu: joy@casopisjoy.cz. Hlavní výhru získá ten, kdo bude mít ke dni 22. 5. 2014 a hodině 24.00 největší počet ‚To se mi líbí‘ u své zaslané a zveřejněné fotky na stránkách:
https://www.facebook.com/JOYCzechRepublic.

• O výhře jsou výherci informováni Pořadatelem e-mailem prostřednictvím kontaktu uvedeného Soutěžícím při registraci do Soutěže v rámci příslušné soutěže. Pokud se nepodaří výherce Soutěže kontaktovat za účelem získání úplných/kompletních kontaktních údajů nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení Soutěže, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

• Výhra bude výhercům zaslána po ukončení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo zaslat výhru ve lhůtě jednoho měsíce. Pokud výherce nepřevezme Pořadatelem zaslanou výhru do 2 měsíců od zaslání výhry Pořadatelem Soutěže, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

V. Osobní údaje

• Soutěžící uděluje svou účastí v Soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas s elektronickým zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa Soutěžícího ze strany Pořadatele za účelem prověření jejich platné účasti v Soutěži, předání výhry v Soutěži a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely dle odst. 2 tohoto článku V. pravidel Soutěže. Soutěžící uděluje bezplatný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů v rámci tohoto bodu na dobu 60 měsíců ode dne zahájení Soutěže. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům a na jejich opravu a dále má právo svůj souhlas odvolat formou písemné žádosti zaslané na korespondenční adresu Pořadatele. Soutěžící je oprávněn požádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo o odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje Soutěžících jsou poskytovány dobrovolně a budou po uplynutí 60 měsíců ode dne zahájení Soutěže ze strany Pořadatele zlikvidovány.

• Výherci dávají Pořadateli souhlas se zveřejněním zaslaných fotografií na facebookových stránkách Pořadatele. Soutěžící dále bere na vědomí, že před zasláním této fotografie musí být osoba na této fotografii obeznámena s jejím zveřejněním na facebookových stránkách Pořadatele. Za případné stížnosti ze strany osoby, která je uvedena (vyfotografována) na fotce, nebere Pořadatel právní odpovědnost. Výherci také dávají bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, na soutěžním webu, jakož i na jiných internetových stránkách Pořadatele, a to v souvislosti s aktivitami vztaženými k této Soutěži.

VI. Závěrečná ustanovení

• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže, resp. soutěžního kola bez udání důvodu.

• Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží.

• Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

• Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.


Zpět na článek: Soutěž o kosmetiku Playboy
Zpět na článek: Soutěž o kosmetiku Playboy
sledujte nás na instagramu