JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
{loadposition breadcrumb}

JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Soutěž probíhá v souladu s následujícími pravidly.

Účastníkem soutěže je osoba, která správně odpověděla na danou otázku a která vyplnila krátký formulář na stránce www.joyonline.cz/10let.

Účastník soutěže je povinen uvést: své jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Účastník soutěže se každý měsíc může zúčastnit pouze jednou.

Časový harmonogram soutěže

Soutěž je rozdělena do deseti kol v průběhu celého roku 2014 a řídí se následujícím harmonogramem:

Začátek Konec Vydání JOY
15. 1. 2015 11. 2. 2015 2
12. 2. 2015 11. 3. 2015 3
12. 3. 2015 15. 4. 2015 4
16. 4. 2015 13. 5. 2015 5
14. 5. 2015 10. 6. 2015 6
11. 6. 2015 15. 7. 2015 7
16. 7. 2015 12. 8. 2015 8
13. 8. 2015 16. 9. 2015 9
17. 9. 2015 14. 10. 2015 10


Soutěž končí vždy ve výše uvedený den o půlnoci. Výherci budou zveřejněni na stránkách www.joyonline.cz/10let do 4 pracovních dnů od ukončení konkrétní soutěže.

Kdo vyhrává?

Vyhrává ten, jehož odpověď na otázku je správná a každá 500. v pořadí. Pokud účast nedosáhne počtu více jak 500 soutěžících, bude brán v potaz daný počet soutěžících po skončení soutěže, který se vydělí počtem výher.

Jeden výherce může vyhrát jen jednu cenu.

Výherce získá zboží ve velikosti určené klientem. Konkrétní velikost bude vždy uvedena v popisu výhry.

Kontaktování výherců, převzetí výhry

Výherci soutěže budou informováni e-mailem nebo telefonem společností BURDA Praha, s. r. o. Soutěžící jsou povinni poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti BURDA Praha, s. r. o.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.joyonline.cz/10let. Výhry budou zaslány na adresu výherce, kterou uvedl při registraci do soutěže. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti BURDA Praha, s. r. o.

Tím, že účastník soutěže sdělí organizátorovi své osobní údaje v souvislosti s účastí v této soutěži, uděluje společnosti BURDA Praha, s. r. o., souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník v rozsahu a za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách obchodní společnosti BURDA Praha, s. r. o. (dále jen ‚Všeobecné podmínky‘), které jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách.

sledujte nás na instagramu