Dávejte pozor na sebe i své blízké! Stejně jako dalmatini

Dávejte pozor na sebe i své blízké! Stejně jako dalmatini Dávejte pozor na sebe i své blízké! Stejně jako dalmatini Staňte se checkerem!

Dávejte pozor na sebe i své blízké! Stejně jako dalmatini

Nahrávání videa ...
Staňte se checkerem!

Všeobecně platí, že většina lidí na celém světě má slunce ráda a užívá si jej. Slunce je však známo svým paradoxním působením. Na jedné straně věříme, že nám dodává energii a že díky opálení vypadáme zdravě, na straně druhé ale panuje široce rozšířené uvědomění si skutečnosti, že se sluneční expozicí jsou spojena rizika a nebezpečí. 88 % z nás si uvědomuje nebezpečí slunce, pokud jsme mu vystaveni bez ochrany. Mezi uvědoměním si rizik a prevencí existuje jasná korelace – opravdu platí, čím informovanější jsme, tím více se před sluncem chráníme – návyky prevence jsou nicméně stále nedostatečné, jak dokazuje vzrůstající počet případů melanomu kůže. Zatímco 8 z 10 lidí se před sluncem chrání, 4 z 10 lidí nepomýšlí na to chránit se před sluncem mimo období dovolené. Znepokojující je nedostatek dermatologické péče, kterou lidé vyhledávají, aby byly včas odhaleny prvotní známky rakoviny kůže, často viditelné pouhým okem. Celosvětově si pouze 1 ze 3 lidí nechá alespoň jednou ročně zkontrolovat mateřská znaménka a více než polovina populace nikdy neřekla svým blízkým, aby si nechali udělat screening.

sledujte nás na instagramu