JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTRY

JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTRY JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTRY Soutěž probíhá v souladu s následujícími pravidly.

JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTRY
{loadposition breadcrumb}

JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTRY

Soutěž probíhá v souladu s následujícími pravidly.


Účastníkem soutěže je osoba, která správně odpověděla na danou otázku k dané soutěži o skútry a která vyplnila krátký formulář na stránce www.joyonline.cz/10let.

Účastník soutěže je povinen uvést: své jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Účastník soutěže se soutěže může zúčastnit pouze jednou.

Časový harmonogram soutěže

Začátek - 15. 10. 2015
Konec Vydání - JOY 11. 11. 2015
Joy - 11

Soutěž končí vždy ve výše uvedený den o půlnoci. Výherci budou zveřejněni na stránkách www.joyonline.cz/10let do 5 pracovních dnů od ukončení konkrétní soutěže.

Kdo vyhrává?

Pořadová výherní čísla budou losována za přítomnosti notáře. V případě, že bude slosován výherce, který soutěžil v některém z předchozích kol této soutěže “JOY JE S VÁMI JIŽ 10 LET – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ”, bude ověřeno, zda tento soutěžící (jméno a kontaktní adresa) také soutěžil i v posledním kole o hlavní výhru – skútry. V případě, že soutěžící v posledním kole o skútry nesoutěžil, nemá nárok na hlavní výhru. Pokud jste tedy soutěžili v průběhu roku o některou z narozeninových cen, zvýšili jste si šanci na hlavní výhru na maximum. Databáze soutěžících všech soutěžních kol se před losováním spojí a vy se tak díky účasti v listopadovém kole společně s účastí v těch předcházejícíh můžete objevit v databázy, ze které bude losován výherce a to dokonce až 9x.

Kontaktování výherců, převzetí výhry

Výherci soutěže budou informováni e-mailem nebo telefonem společností BURDA Praha, s. r. o.. Soutěžící jsou povinni poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti BURDA Praha, s. r. o..Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.joyonline.cz/10let. Výhry budou zaslány na adresu výherce, kterou uvedl při registraci do soutěže. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch společnosti BURDA Praha, s. r. o..


Tím, že účastník soutěže sdělí organizátorovi své osobní údaje v souvislosti s účastí v této soutěži, uděluje společnosti BURDA Praha, s. r. o. souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník v rozsahu a za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách obchodní společnosti BURDA Praha, s. r. o. (dále jen ‚Všeobecné podmínky‘), které jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách: http://burda.cz/cs/podminky-web

sledujte nás na instagramu