Pravidla akce Nivea

1) K účasti na akci Nivea (dále jen “akce”) je třeba, aby se účastník akce (dále jen “účastník”) zaregistroval prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webové stránce http://www.joyonline.cz/nivea-soutez.
2) Ve formuláři je třeba pravdivě vyplnit veškeré povinné položky. Účastník výslovně souhlasí, že údaje jím uvedené ve formuláři mohou být zveřejněny v tisku, online (včetně sociálních sítí) či jiným obdobným způsobem.
3) Akce probíhá od 16. 8. 2017 do 4. 9. 2017.
4) Účastník se může registrovat pouze jedenkrát, při podezření na porušení tohoto pravidla může být účastník z účasti na akci vyloučen.
5) Organizátor akce vylosuje 10 účastníků. Losování proběhne 5. 9. 2017. Vylosovaným účastníkům bude zaslán dárkový balíček Nivea v hodnotě 800,- Kč (dále jen „produkt“) prostřednictvím poštovního doručovatele či jiným obdobným způsobem.
6) Účastníkovi nevzniká nárok na zaslání produktu, ani jiného náhradního plnění jakékoli hodnoty například v případě, že produkt nebude účastníkovi doručen, případně dojde k vyčerpání jeho zásob.
7) Účastník výslovně souhlasí, že jím ve formuláři uvedené osobní údaje budou automaticky i manuálně zpracovávány partnerem akce, kterým je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 481 17 099, Pekařská 16, Praha 5, 155 00, jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) Souhlas poskytuje účastník výše uvedenému partnerovi akce na neurčitou. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i právo požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav a další práva dle § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Předchozím odstavcem není dotčen způsob zpracovávání osobních údajů organizátorem akce, společností BURDA Praha, spol. s r.o., jako správcem, jak je dále uvedeno v bodě 8 těchto pravidel.

8) Akce se dále řídí pravidly účasti na akcích a podmínkami ochrany osobních údajů definovanými ve Všeobecných podmínkách společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “všeobecné podmínky”), které jsou v platném a účinném znění k dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.

9) Organizátor akce může pravidla akce kdykoli změnit, či akci bez náhrady zrušit.

10) Účastí na akci akceptuje účastník tato pravidla a všeobecné podmínky (viz bod 8) v celém jejich rozsahu.

sledujte nás na instagramu