Pravidla soutěže se značkou Adidas

1. K účasti na soutěži se značkou Adidas (dále jen “akce”) je třeba, aby se účastník akce (dále jen “účastník”) zaregistroval prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webové stránce joyonline.cz v článku o této akci.

 

2. Ve formuláři je třeba pravdivě vyplnit veškeré povinné položky. Tématem akce je sport, podmínkou účasti na akci je nahrání fotografie do příslušného formuláře. Fotografie musí být spjata s tématem sportu, sportovních tréninků apod., měla by zobrazovat zábavný či vtipný moment spjatý se sportem či sportovním tréninkem.

 

3. K účasti na akci je možné se registrovat v období od 5. 9. do 18. 9. 2017.

 

4. Účastník se může registrovat pouze jedenkrát, při podezření na porušení tohoto pravidla může být účastník z účasti na akci vyloučen.

 

5. Po uzavření registrace dle bodu 3 vybere redakce časopisu Joy dva účastníky, kteří zaslali nejkreativnější fotografii dle předchozích bodů. K výběru účastníků může být přizván partner akce definovaný níže.

 

6. Dva vybraní účastníci (dále jen „výherce“) vyhrají účast na speciálním sportovním tréninku se značkou Adidas.

 

7. Výherní účast na tréninku platí pro dvě osoby, výherce tak může na trénink přizvat jednu další osobu. Výherce i jím přizvaná osoba obdrží na tréninku dárkový balíček s tričkem Adidas a kosmetikou značky Coty.

 

8. Výherce výslovně souhlasí, že jím ve formuláři uvedené osobní údaje budou za účelem předání organizačních pokynů týkajících se výhry (účasti na tréninku) předány partnerovi akce, kterým je společnost Astraios Consulting, s.r.o., IČ: 29051819, se sídlem Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6.

 

9. Předchozím odstavcem není dotčen způsob zpracovávání osobních údajů účastníků organizátorem akce, společností BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “organizátor akce”) jako správcem, jak je dále uvedeno v bodě 10 těchto pravidel.

 

10. Akce se dále řídí pravidly účasti na akcích a podmínkami ochrany osobních údajů definovanými ve Všeobecných podmínkách společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “všeobecné podmínky”), které jsou v platném a účinném znění k dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.

 

11. Organizátor akce může pravidla akce kdykoli změnit, či akci bez náhrady zrušit.

 

12. Účastí na akci akceptuje účastník tato pravidla a všeobecné podmínky (viz bod 10) v celém jejich rozsahu.

sledujte nás na instagramu